Założenia certyfikacji kompetencji personelu

Z certyfikacją systemów zarządzania konkretnymi obszarami firmy większość przedsiębiorstw jest w jakimś stopniu zaznajomiona i rynek od lat uznaje certyfikaty jako solidne potwierdzenie kompetencji i wiarygodności organizacji. Wszystkie tradycyjne normy ISO skupiają się jednak w głównej mierze na kwestiach procesowych i określonych obszarach działalności firmy, a nie na końcowym produkcie czy kompetencjach samego personelu. Czy jest więc możliwość uzyskania certyfikatu dla personelu w określonej branży i jeśli tak, jakie są jego założenia?

Certyfikacja kompetencji personelu – czy to możliwe?

Jakość, bezpieczeństwo i efektywność produkcji w dowolnej branży jest ściśle uzależniona od kompetencji, umiejętności, a nawet samopoczucia wykonujących ją pracowników. To oni, choć często pomijani przez pracodawców jako źródło zagrożenia, stanowią jeden z największych czynników ryzyka i to taki, który nie łatwo wyeliminować – błąd ludzki może zdarzyć się właściwie wszędzie. Są jednak sposoby, by w miarę możliwości ograniczać je do minimum i tym właśnie zajmuje się certyfikacja kompetencji personelu.


Certyfikacja kompetencji personelu nie jest obowiązkowa ale potwierdza odpowiednie wyszkolenie kadr. Więcej pod adresem jednostki certyfikującej DNV GL <<


Istnieją pewne normy, takie jak PN-EN 16636 – Usługi ochrony przed szkodnikami, skupiające się na określaniu kompetencji personelu pracującego w danym środowisku. Częściej jednak zdarza się, że za standard prowadzący do certyfikacji kompetencji personelu przyjmuje się normę wdrażaną w firmie jako element systemu zarządzania. Choć formalnie wiele z nich pozostawia duże pole do dyspozycji zespołu zarządzającego zasobami ludzkimi, sam fakt wdrożenia normy do której muszą zastosować się wszyscy implikuje testowanie ich kompetencji.

Bazując na wspomnianej wcześniej normie dotyczącej usług ochrony przed szkodnikami, certyfikacja kompetencji personelu w zakresie wykonywanej przez nich pracy jest jak najbardziej możliwa i co oczywiste, niezwykle korzystna zarówno dla samego pracownika, jak i zatrudniającej go firmy. Certyfikacja kompetencji personelu nie jest oczywiście obowiązkiem, a fakt że z pełną świadomością stosują się oni do wytycznych norm wdrożonych w organizacji sprawia, że przywiązuje się do niej zwykle znacznie mniejszą uwagę. Niemniej jednak, podobnie jak każdy certyfikat, możliwość poświadczenia się wykwalifikowanym i sprawdzonym w ten sposób personelem zdecydowanie działa na korzyść firmy.

Decyzja o certyfikowaniu kompetencji personelu leży oczywiście w rękach kierownictwa. Jeśli pojawi się potrzeba, akredytowane jednostki certyfikujące oferują mnóstwo kursów i szkoleń zaznajamiających pracowników z konkretnymi normami, wymogami i standardami, a także przyznają odpowiednie certyfikaty kompetencji tym, którzy są w stanie wykazać się ponadprzeciętną etyką pracy i chcą podejmować działania wychodzące ponad poziom bezpieczeństwa i efektywności narzuconej prawnie.

Założenia certyfikacji kompetencji personelu

Każdy pracownik zatrudniany na dane stanowisko musi okazać się wiedzą, uprawnieniami i określonymi predyspozycjami do wykonywania konkretnych zadań. To do pracodawcy należy decyzja, czy zadania mu te powierzy, czy też nie. Problem pojawia się w momencie, gdy pracownik z powodu rutyny zawodowej przestaje korzystać z własnych umiejętności i wiedzy, zupełnie poddając się przyzwyczajeniu i nawykom. I to właśnie tu szkolenia prowadzące do późniejszej certyfikacji odgrywają największą rolę – przypominają, że w większości zakładów produkcyjnych nie ma miejsca na przyzwyczajenia i brak uwagi.


Po certyfikację kompetencji personelu sięga coraz więcej firm, szczególnie posiadające rozbudowaną kadrę pracowniczą.


Równie częstym przypadkiem problemów dla zasobów ludzkich są wprowadzane w firmie zmiany, w tym na przykład te spowodowane wdrażaniem dowolnej normy ISO. Pracownicy często niechętnie podchodzą do zmian, nie do końca rozumiejąc ich istotę i to dlaczego poprzednie musiały zostać zmienione. Celem certyfikacji kompetencji personelu będzie przygotowanie ich do różnorodnych sytuacji, umiejętność nastawienia się na nowe wymogi i przede wszystkim wzbudzenie potrzeby pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie określonej branży.

Bazą dla certyfikacji kompetencji personelu jest oczywiście filozofia samodoskonalenia, podnoszenia własnych kompetencji i dążenia do minimalizacji ryzyka związanego z pracą na danym stanowisku poprzez podejmowanie odpowiednich działań, uważność i ostrożność. Pracownik kompetentny, to pracownik wiedzący jak się zachować w momencie zagrożenia i co zrobić, by go uniknąć. Jego filozofią jest ograniczenie marnowania materiałów i zasobów poprzez pracę dokładną, zgodną z wytycznymi dla danego stanowiska.