Szkolenia, w które warto zainwestować w 2021 roku

Szkolenia ISO

Rozwój zawodowy oraz kształcenie pracowników to jedno z zadań każdej firmy, niezależnie od branży. Wybór szkolenia zależy w dużej mierze od  indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, jego wielkości i branży, w której działa, jednak na rynku są dostępne uniwersalne kursy, które mogą się przydać niemalże w każdej branży. Trzy najbardziej pożądane w 2021 roku to szkolenia ISO 27001, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001

Zarządzanie ryzykiem ISO 27001

Firmy potrzebują silnego zarządzania bezpieczeństwem informacji, aby zapewnić, że ich bezpieczeństwo informacji jest chronione w sposób, który optymalizuje ich obszary i procesy.

Zarząd firmy musi zapewnić mechanizmy niezbędne do oferowania bezpiecznych produktów i usług, solidnych procesów biznesowych, które przyczyniają się do zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa informacji.

Najlepszym rozwiązaniem jest wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27001, która jest uznawana na całym świecie, certyfikowana i niezwykle praktyczna.

Norma ISO/IEC 27001 pomaga nam zapewnić większe zaufanie naszych klientów, gwarantując poufność informacji oraz ich integralność, dokładność i dostępność.

Szkolenia ISO

Głównymi celami kursu dotyczącego zarządzania ryzykiem są:

 • zrozumienie koncepcji i podstaw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • zdobycie umiejętności zarządzania Systemami Informatycznymi poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 27001,
 • poznanie wymagań systemu ISMS wg ISO/IEC 27001 oraz procesu zmierzającego do jego certyfikacji,
 • poznanie procesów niezbędnych do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, rewizji, zarządzania i doskonalenia z punktu widzenia normy,
 • nauka przeprowadzania Oceny Ryzyka,

Kursy Zarządzania Ryzykiem są skierowane m.in. do dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa, menedżerów systemów informacyjnych, profesjonalistów, którzy chcą się szkolić w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, audytorów bezpieczeństwa.

Zarządzanie środowiskiem ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 jest międzynarodową normą stosowaną przez organizacje do wdrażania i certyfikacji Systemów Zarządzania Środowiskowego.

Szkolenia z zarządzania środowiskiem mają na celu dostarczyć wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015.

Pozostałe cele tego typu szkolenia:

 • poznanie wymagań normy 14001:2015 i sposobu ich wdrożenia w organizacji,
 • planowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego, włączając w to zarządzanie ryzykiem i analizę kontekstu organizacji od wczesnych etapów,
 • poznanie, jak promować świadomość pracowników w celu osiągnięcia większego zaangażowania w System Zarządzania Środowiskiem.
 • metody włączenia zarządzania środowiskowego do strategii organizacji.

Szkolenia z Zarządzania Środowiskiem są skierowane do osób takich jak:

 • dyrektorzy i kierownicy odpowiedzialni za środowisko,
 • dyrektorzy i kierownicy Zintegrowanych Systemów Zarządzania,
 • technicy ochrony środowiska,
 • kierownicy operacyjni,
 • kierownicy zakładów.

Zarządzanie energią ISO 50001

Kursy zarządzania energią mają na celu przeszkolenie słuchaczy z praktycznego punktu widzenia w zakresie projektowania i wdrażania Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy ISO 50001, a także poznanie normy, jej wymagań, poznanie technik audytu energetycznego, bilansu energetycznego i analizy energetycznej, pokazanie różnych metodologii definiowania linii bazowych dla energii, tak, aby kursant był w stanie zaimplementować te rozwiązania w firmie.

Kursy są skierowane do:

 • kierowników i techników związanych z zarządzaniem energią lub utrzymaniem obiektów,
 • techników, którzy chcą się kształcić w tej dziedzinie.

Szkolenia ISO

Szkolenia z różnych norm ISO

Zainwestuj już dziś w szkolenia ISO 14001, ISO 50001 czy ISO 27001 dla Twoich pracowników. Jest to idealna okazja do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych, z których korzyści czerpać będzie również Twoja firma.