Rzeczoznawca nieruchomości – jak wygląda ten zawód?

rzeczoznawca majątkowy - wyceny

Jest to zawód publicznego zaufania. Osoby, które go wykonują mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Dodatkowo, rzeczoznawcy mogą działać jedynie wtedy, gdy zostali wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Zawód mogą wykonywać osoby mające specjalne uprawnienia, które nadawane są przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Rzeczoznawca nieruchomości ustala wartość danego budynku i wycenia go. W skład wyceny wchodzą takie aspekty jak wiek nieruchomości, jego wygląd oraz stan.

Jak pracuje rzeczoznawca nieruchomości?

W jakim celu ustalana jest wartość budynku? – Otóż, istnieją sprawy, w których koniecznie należy sporządzić ekspertyzę i inne dokumenty potwierdzające rzeczywistą wartość budynku. Taka wycena jest postępowaniem np. w przypadku kredytu hipotecznego, przy ustalaniu świadczeń alimentacyjnych i odszkodowań oraz przy sprawach rozwodowych. Często jednak, wycen dokonuje się jedynie w celu podatkowym.

Rzeczoznawca nieruchomości zobowiązany jest do sporządzania różnego rodzaju dokumentów, mających świadczyć o faktycznej wartości nieruchomości. Tak więc, w skład jego zadań wchodzi sporządzanie ekspertyz oraz opracowań. Dokumenty te mogą dotyczyć między innymi określenie wartości budynku dla prywatnego inwestora. Poza tym, często wymagane jest sprawozdanie dotyczące wartości nieruchomości bankowo-hipotecznej. Rzeczoznawca nieruchomości oznacza również odrębność określonych lokali w budynku mieszkalnym.

Bezpieczeństwo pracy zapewnione przez rzeczoznawcę

rzeczoznawca majątkowyObowiązki, jakie należą do rzeczoznawcy majątkowego, to przede wszystkim:

  • Zachowania tajemnicy zawodowej – jest to niezwykle ważna zasada, jaka obowiązuje w każdym przypadku. Tajemnica zawodowa dotyczy realnej wartości domu, jego stanu czy przeszłości.
  • Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji – obowiązek ten jest istotny, przede wszystkim dlatego, że zawód, jaki wykonuje rzeczoznawca nieruchomości, należy do odpowiedzialnych. Rzeczoznawca podejmuje się dokonania wyceny, która jest zgodna ze stanem faktycznym budynku. Aby w sposób prawidłowy wykonywać każdą wycenę, należy stale przyswajać coraz to nowszą wiedzę. Istotne jest również, by utrwalać wiedzę już zdobytą. Rzeczoznawca nieruchomości, który będzie stale podnosił swoje kwalifikacje, z pewnością będzie bardziej cenioną osobą. Ważne jest, by dbać o swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
  • Posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – rzeczoznawca nieruchomości, musi być ubezpieczony, podobnie jak każdy inny. Jednak zawód rzeczoznawcy nieco różni się od pozostałych. Rzeczoznawca musi posiadać ubezpieczenie od własnej działalności, by możliwe było działanie w sposób legalny i bezpieczny.
  • Działanie w sposób zgodny z etyką zawodową – rzeczoznawca nieruchomości, to osoba, której zadania i obowiązki są bardzo odpowiedzialne. Znaczące są bowiem wszelkie ekspertyzy i sprawozdania, które sporządza rzeczoznawca. Dlatego obowiązkiem rzeczoznawców jest działanie zgodnie z określonymi standardami zawodowymi. Istotne jest, by rzeczoznawcy kierowali się przepisami prawa podczas ustalania wycen domów i mieszkań. Konieczne jest, by rzeczoznawcy działali z niezwykłą starannością i trzymali się wszelkich zasad, na jakich dokonuje się wycen.

Wycena nieruchomości odbywa się poprzez określenie indywidualnych cech danego budynku, jego wieku oraz faktycznego stanu. Wyceny sporządzane są z różnych powodów. Niektóre sytuacje mają odzwierciedlenie w przepisach prawnych – znaczy to, że przepisy prawne często zmuszają nas lub upoważniają do skorzystania z usług rzeczoznawcy nieruchomości. Jako, że jest to zawód zaufania publicznego, informację o wycenie uzyskuje każdy, kto chce uzyskać informacje na temat wartości danego budynku. Dzięki obowiązującej tajemnicy zawodowej, klienci rzeczoznawców mogą być pewni, że udzielone im informacje nie zostaną przekazane dalej ani wykorzystane w inny sposób. Rzeczoznawcy nieruchomości, pełniąc swój zawód, muszą zapewnić bezpieczeństwo informacji.