Gdzie można znaleźć pracę jako audytor energetyczny?

Audytor energetyczny

Każda firma budowlana, a także przedsiębiorstwo zajmujące się energią elektryczną musi przejść kontrolę audytora energetycznego, który sprawdzi w jaki sposób jest wykorzystywana energia elektryczna oraz co można zrobić, aby korzystać z niej jak najrozsądniej. Tym zajmie się audytor energetyczny. Tylko kim dokładniej jest i jak nim zostać?

Czym zajmuje się audytor energetyczny?

Audytor energetyczny jest nowym zawodem, należącym do specjalności technicznej. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli (czyli audytu), który dowiedzie, w jakim stopniu konkretna budowla wykorzystuje dostępne jej zasoby energii. Później przygotowuje wskazania, które dotyczą np. ewentualnych poprawek, które można zastosować w danym zakresie.

Innymi słowami audytor energetyczny ma za zadanie opracować ekspertyzę techniczno-ekonomiczną, stanowiącą punkt wyjścia do sporządzenia założeń potencjalnej modernizacji konkretnego obiektu, która ma na celu polepszyć jego gospodarkę cieplną.

Audytor energetyczny

Audytor energetyczny – specyfika zawodu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna reprezentować inny budynek lub firmę, aniżeli tę, w której przeprowadza audyt. Jest to ważne, dlatego że nie może być w żaden sposób zależny od osób przeprowadzających ekspertyzę. Do wykonania takiego audytu są zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy dużych firm co cztery lata. Oprócz tego właściciele budynków mieszkalnych muszą posiadać tzw. certyfikat energetyczny.

Zadaniem audytora energetycznego jest:

  • zapoznanie się z dokumentacją techniczną budowli,
  • dokonanie jej przeglądu przy pomocy kamery termowizyjnej,
  • analiza koszty zużywanej energii.

Dzięki zgromadzonym danym tworzy zalecenia zmierzające do poprawy energooszczędności budynku oraz zoptymalizowania kosztów ponoszonych na jej wentylację, ogrzewanie, a także przygotowanie ciepłej wody.

Jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby wykonywać ten zawód?

W zasadzie każda osoba może zostać audytorem. Niemniej jednak osoba zatrudniona na tym stanowisku musi znać przepisy prawa budowlanego oraz mieć biegłą znajomość norm, w tym normy ISO 50001.

Właśnie z tego powodu oczekuje się od niej ukończenia studiów wyższych inżynierskich lub magisterskich z innych kierunków, ale wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi, których program zawiera zagadnienia związane z audytem energetycznym lub posiadaniem specjalnych uprawnień budowlanych (zgodne z ustawą Prawo budowlane).

Ponadto audytor energetyczny nie może być karany za przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko mieniu oraz musi posiadać pełną moc prawną. Jeśli wszystkie te wymogi zostaną spełnione, dopiero wtedy dana osoba może ubiegać się o wpis do spisu audytorów, który jest prowadzony w ramach centralnego rejestru dotyczący charakterystyki energetycznej budynków.

Gdzie zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu audytora energetycznego?

Oprócz wspomnianych już studiów inżynierskich oraz podyplomowych kandydaci na audytor energetycznego powinni przejść przez specjalistyczne kursy i szkolenia z tego zakresu. Można na nich zgłębić różne zagadnienia, które dotyczą m.in. efektywności energetycznej, nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy termoizolacji.

Szkolenie pokaże również jak sporządzać dokumentację z audytu energetycznego. Jeżeli kandydat nie ma ukończonych specjalistycznych studiów, to taki kurs pomaga zdać wymagany egzamin na audytora energetycznego.

Audytor energetyczny

Gdzie można znaleźć zatrudnienie jako audytor?

Audytor energetyczny się zatrudnić w prywatnej firmie, która prowadzi usługi audytów budowlanych, a także w firmach zajmujących się klimatyzacją, chłodnictwem, energetyką, ogrzewaniem, fizyką budowli czy inżynierią środowiska. Pracownicy mogą również założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić autonomicznie swoje usługi z tego zakresu.

Obecnie ta profesja nie jest szczególnie popularna, stałym źródłem dochodu jest wyłącznie dla 40% osób reprezentujących ten zawód, wykonują oni około 20 audytów rocznie. Niemniej jednak systematycznie rośnie świadomość społeczna na temat efektywności energetycznej, co sprawia, że zapotrzebowanie na pracowników również wzrasta.

Audytorzy wewnętrzni ds. Systemu Zarządzania Energią sporządzają raporty sprawozdawcze, uwzględniając normy standardu ISO 50001, które stanowi kryterium audytów.

Audytor energetyczny zajmuje się przeprowadzeniem kontroli budynków mieszkalnych oraz prac budowlanych pod względem wykorzystania energii elektrycznej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi przejść przez specjalistyczne kursy bądź mieć ukończone studia inżynierskie bądź podyplomowe. Ważny jest również fakt, że kandydat musi posiadać pełną moc prawną i nie być karanym za oszustwa budowlane. Najlepiej jest zatrudnić się w firmach zajmujących się przeprowadzaniem takiej kontroli lub założyć własną działalność gospodarczą.