Certyfikacja kompetencji personelu – co może zaoferować firmie?

Personel

Certyfikacja firm w odniesieniu do konkretnej normy istotnej dla branży, w której działają, to dziś dość popularna metoda zyskania przewagi konkurencyjnej i poprawienia własnych wyników rynkowych.

Wprowadzanie sprawdzonych i uznawanych na arenie międzynarodowej systemów zarządzania oraz działanie w zgodzie z wytycznymi określonymi przez normy i regulacje sprawiło, że coraz więcej firm operuje dziś w oparciu o przemyślaną i zrównoważoną strategię. Świadome działanie na rzecz ciągłego doskonalenia, poszukiwanie sposobów kontroli i eliminacji ryzyka, zwiększanie bezpieczeństwa produktów i informacji – normy ISO oraz inne normy międzynarodowe mogą wprowadzić do firmy bardzo wiele zmian i udoskonalić jej działanie, lecz coraz częściej informują także o zakresie kompetencji personelu w branży. Jakie są możliwości certyfikacji kompetencji personelu i jakie wynikają z niej korzyści?

W jaki sposób certyfikować kompetencje personelu?

Każdy pracownik przyjmowany na określone stanowisko w firmie musi posiadać odpowiednie uprawnienia i kompetencje do wykonywania wskazanych mu zadań. Umiejętności zdobyte przez pracownika podczas edukacji i ukończonych kursów są oczywiście brane pod uwagę, jednak największym elementem nauki i podnoszenia kompetencji jest sama praktyka. Nowoczesne technologie pojawiające się dziś w różnego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach niezwykle często wymagają, by pracownicy nieustannie doszkalali się w zakresie zadań wykonywanych na ich stanowisku pracy. Coraz większe wymagania ze strony pracodawców oraz norm, które sterują działaniami firmy sprawiają, że zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowaną kadrę rośnie nieustannie. Ich wiedzę najłatwiej potwierdzić oczywiście za pomocą certyfikatów.

Nie ma oficjalnej normy, do której można by certyfikować personel, co właściwie nie dziwi biorąc pod uwagę jak różna jest charakterystyka stanowisk pracy w przekroju wszystkich istniejących branż. To normy specyficzne dla konkretnej branży określają co tak naprawdę powinni wiedzieć i potrafić pracownicy wykonujący konkretne zadania. Firmy, które zdecydują się na certyfikowanie kompetencji swoich pracowników mogą zdecydować się na udział pracowników w specjalnych szkoleniach organizowanych przez akredytowane jednostki certyfikujące, podczas których pracownicy ci zostaną dokładnie zaznajomieni z wymogami normy według której funkcjonuje ich firma i będą mogli w pełni świadomie wykonywać działania zgodne ze standardem. Szkolenia takie są zwykle intensywne i wymagające, jednak po ich ukończeniu pracownicy mogą uzyskać certyfikat kompetencji i okazywać się nim jako dowodem swoich możliwości.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat kompetencji personelu?

Uzyskanie certyfikatu zgodności działań firmy z wybraną normą ISO jest jednocześnie formą certyfikacji pracowników, którzy zostali zatrudnieni na określonych stanowiskach pracy i zobowiązali się do zgodności z normą jednocześnie znając założenia, jakimi się ona kieruje. Certyfikacja kompetencji personelu to oczywiście korzyść dla samych pracowników w postaci formalnego potwierdzenia ich etyki pracy i chęci samodoskonalenia, jednak to równocześnie korzyść także dla samego pracodawcy. Posiadanie w swoim zespole wykwalifikowanych i certyfikowanych w zakresie uznanej na arenie międzynarodowej normy to ogromna karta przetargowa w jakichkolwiek rozmowach biznesowych i naturalne zwiększenie szans firmy na sukces.

Sama certyfikacja firmy pod kątem określonych norm od zawsze była uważana za jedną z form uzyskania narzędzia do podnoszenia morale i motywacji pracowników i wszystkich osób zaangażowanych w rozwój firmy. Jak pokazują najnowsze aktualizacje do wielu standardów ISO, skupienie się na roli kierownictwa oraz poszczególnych pracowników w procesie doskonalenia działań firmy jest kluczem do lepszej, bardziej wydajnej i efektywnej pracy. Posiadający certyfikat pracownicy czują się zobowiązani do sprostania wymaganiom, które są przed nimi stawiane i wzięcia czynnego udziału w procesie doskonalenia rynku.

Choć systemowe podejście do prowadzenia biznesu było przez lata widziane jako problem, dziś przychylanie się do konkretnych standardów wydaje się być drogą do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług. Certyfikacja kompetencji personelu nie jest w żaden sposób obowiązkiem, lecz zagrywką taktyczną która pozwala zwiększyć konkurencyjność firmy oraz samych pracowników – taką usługę realizuje w Polsce między innymi DNV GL. A skoro jej główną ideą jest samodoskonalenie, można zgodnie stwierdzić że certyfikacja jest szansą na stworzenie jeszcze lepszego rynku usług.